Home > Đời sống > Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Tôi phải làm thế nào để gửi bài viết cho Kenhreview247.com

Để gửi bài viết cho Kenhreview247 , bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau đây

  • Bước 1: Chuẩn bị thông tin/ bài viết.
  • Bước 2: Chọn chuyên mục phù hợp với thông tin/ bài viết để gửi.
  • Mail : kenhreview24@gmail.com
  • Bước 3: Thông tin/ bài viết sau khi được gửi lên sẽ qua khâu duyệt tin của chủ mục.

Leave a Reply